Näin pienennät riskiäsi joutua autovarkauden kohteeksi

Näin pienennät riskiäsi joutua autovarkauden kohteeksi

Sisältö

ikkunakalvo näkösuoja

Kuinka yleisiä autovarkaudet ovat Suomessa? Ovatko ne kasvussa vai laskussa? Mitkä ovat hyväksi todistettuja keinoja ennaltaehkäistä autoihin kohdistuvia rikoksia?

 

Autoihin kohdistuvat rikokset Suomessa

 

Tilastokeskuksen tilastoista käy ilmi, että Suomessa murtaudutaan vuosittain noin 7000 autoon. Määrä on vähentynyt vuodesta 2011, jolloin moottoriajoneuvomurtoja tapahtui yli 10 tuhatta. Vuoden 2015 automurtojen määrän odotetaan olevan kuitenkin hieman vuotta 2014 suurempi.

Tilastokeskus kertoo, että auton anastukset ja käyttövarkaudet ovat laskussa. Vuonna 2011 niitä rekisteröitiin yli 9000 kappaletta, mutta vuonna 2015 niiden kokonaismäärän odotetaan jäävän alle 6000 tuhannen. 

Vakuutusyhtiö Ifin Iltasanomissa esitetyn tilaston mukaan väkilukuun suhteutettuna eniten autovarkauksia tapahtuu Oulussa, jossa tapahtuu vuosittain 5,1 autovarkautta tuhatta henkilöä kohden. Autovarkauksien top 5 kaupunkeihin kuuluvat Oulun lisäksi Helsinki, Vantaa, Tampere ja Turku. 

 

Automurtojen ja -varkauksien ennaltaehkäisy

 

Autovarkauksia ja -murtoja voi ennaltaehkäistä tehokkaasti. Rikoksentorjunnan neuvottelukunnan julkaisussa 5 vuodelta 1996 tutkittiin autoihin kohdistuvia rikoksia ja tapoja ennaltaehkäistä niitä. 

Julkaisussa kerrottiin, että niihin aikoihin autosta omaisuuden varastaminen oli yli kolme kertaa yleisempää, kuin itse auton varastaminen. Autoihin kohdistuva ilkivalta oli vieläkin yleisempää.

 

Auton paikka vaikuttaa eniten riskiin joutua rikoksen kohteeksi

Tutkimuksessa todettiin (tietenkin), että oma autotalli on tehokkain suojautumistapa autovarkauksia vastaan. Laskettiin, että auton riski joutua murron, ilkivallan tai varkauden kohteeksi ulkona sijaitsevalla nimetyllä paikalla (mm. kerrostalojen parkkipaikat) on 40-kertainen verrattuna omaan autotalliin.

Valaistuksella ja näköyhteydellä havaittiin olevan suuri rikoksia ehkäisevä vaikutus. Näköyhteydellä tarkoitettiin paikkaa, jonka lähellä on asuinrakennuksia, joista voisi nähdä auton. Tutkimuksessa huomattiin myös, että vilkkaammilla kaduilla autovarkauksia ja -murtoja ei tapahtunut yhtä paljon, kuin kaduilla joissa ei juurikaan ollut ohikulkijoita.

 

Autosta kannattaa pitää huolta, sillä se ennaltaehkäisee siihen kohdistuvia rikoksia

Omasta autosta kannattaa pitää hyvää huolta, sillä silloin todennäköisesti pienentää myös riskiä joutua autoon kohdistuvien rikosten kohteeksi. Tätä päätelmää voidaan perustella Rikkinäisten ikkunoiden teorialla, jonka mukaan kaupunkielämän häiriöt, kuten roskaaminen ja vandalismi lisäävät muuta rikollisuutta kaupungissa. 

Ehjä ja puhdas auto antaa lisäksi omistajastaan huolellisen kuvan, ja monet varkaat ajattelevat, että hänen autossaan on todennäköisemmin varashälytin, kuin vieressä nököttävässä likaisessa autossa, jonka toinen takavalo on hajalla. Ennaltaehkäisyn tavoitteena onkin saada varas murtautumaan viereiseen autoon, eikä sinun autoosi.

 

Tummennuskalvot ehkäisevät automurtoja

Autovarkaat valitsevat murtokohteensa yleensä sen perusteella, missä he näkevät olevan eniten arvokasta tavaraa suhteessa murron haastavuuteen. Mikäli varas ei kunnolla näe autosi sisään koska sen ikkunat ovat tummennettu, valitsee hän mieluummin viereisen auton kohteekseen, jonka ikkunoista voi helposti nähdä millainen saalis sieltä olisi saatavissa.

Arvokkaat ja nähtävillä olevat tavarat ovat suurin yksittäinen syy, miksi varas päättää murtautua autoon. On tietenkin selvää, ettei arvotavaroita kannata jättää autoon näytille, mutta toki välillä esim. kyydissä olija saattaa unohtaa uuden kännykkänsä autoon. Lisäksi ammattilaiset säilyttävät pakettiautoissaan usein työvälineitään, jotka hyvä saalis varkaalle. Tällöin ikkunakalvon tarjoama näkösuoja on paras tapa suojata autoa rikoksilta.

Tärkeitä dokumentteja ja henkilötietoja ei koskaan kannata säilyttää autossa, sillä silloin autovarkaus voi muuttua identiteettivarkaudeksi. Ennaltaehkäisyn lisäksi kannattaakin vähentää myös mahdollista riskiä.

 

Tehtävälista autovarkauksien ennaltaehkäisemiseksi

 

 • Säilytä autoasi lukitussa autotallissa aina kun voit.

 

 • Mikäli joudut säilyttämään autoa kadulla, valitse sellainen paikka joka on valaistu ja johon on läheisistä taloista näköyhteys.

 

 • Parkkeeraa vilkkaille kaduille mieluummin kuin syrjäkaduille.

 

 • Parkkihalleissa älä parkkeeraa autoa sisäänkäynnin lähelle, koska autosi joutuu siellä todennäköisemmin varkauden kohteeksi.

 

 • Parkkeeraa auto aina niin, että sen renkaat osoittavat kohti katukivetystä tai -ojaa ja ratti jää rattilukkoon. Tällöin autoa on vaikea varastaa hinaamalla sitä isomman auton kyytiin.

 

 • Pidä autosi ehjänä ja puhtaana.

 

 • Älä jätä arvokkaita tavaroita autoon

 

 • Osta erillinen rattilukko ja/tai varashälytin

 

 • Säilytä vara-avaimia hyvässä paikassa, älä auton lähettyvillä tai autossa.

 

 • Älä jätä autoa käyntiin, sillä tilaisuus tekee varkaan

 

 • Hanki tummennuskalvot

 

 • Hanki paikannuslaite autoon, niin voit saada autosi takaisin, ennen kuin se on tuhottu tai viety ulkomaille.

 

 • Kirjoita auton valmistenumero piiloon muutamaan paikkaan autossa permanenttitussilla, jotta auto olisi helpompi tunnistaa, vaikka alkuperäinen valmistenumero raaputettaisiinkin pois.