Auton lasien tummennus – Laki ja poikkeukset

Auton lasien tummennus - Lainsäädäntö ja poikkeukset Suomessa

Sisältö

 

Suomen laki määrittelee selkeästi säännöt, joiden rajoissa autojen ikkunoita saa tummentaa. Tästä artikkelista löydät kaiken autojen tummennuskalvoja koskevan sääntelyn ja linkit lähteisiin.

 

Tärkeimmät lakipykälät

 

Tärkein auton lasien tummentamista koskeva laki on 23.10.1998 annettu Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta. Kyseisen säädöksen 4. luvun 16. pykälästä löytyy ikkunan tummennuksia koskeva sääntely.

Alta olevasta kuvasta näet kaiken siinä annetun ikkunoiden tummentamista koskevan sääntelyn. Voit katsoa koko säädöksen tästä linkistä.

 

auton lasien tummennus laki - finlex

Etulasien tummennus (etusivulasit ja tuulilasi) jälkikäteen on Suomessa kokonaan kielletty lailla. Etulasit ja tuulilasi voivat kuitenkin olla tummennetut, jos auton valmistaja on ne tummentanut jo tehtaalla. Normaalit etulasit ja tuulilasin voi myös vaihtaa tummennettuihin, jos auton valmistaja tuottaa kyseiseen automalliin tyyppihyväksyttyjä tummennettuja laseja. Näissäkin tapauksissa laki kuitenkin määrää, että tuulilasin valonläpäisykyvyn on oltava vähintään 75% ja etulasien vähintään 70%.

Trafi on tarkentanut etuikkunoiden määritelmää, koska pienien etukulmien ikkunoiden ansiosta lasien tummennus laki sisälsi mahdollisen porsaanreiän. Trafin määritelmän mukaan etuikkunoiksi lasketaan ikkunat, jotka näkyvät kun etupenkkiriviltä katsotaan 90 asteen kulmassa sivulle ja kaikki sen etupuolella olevat lasit.

Takasivulasit ja takalasin saa tummentaa kokonaan, vaikka mustalla spray-maalilla. Jos näkyvyys taaksepäin kuitenkin heikkenee rakennemuutosten (tummentaminen) takia, tulee autoon asentaa oikeanpuoleinen taustapeili. Tämä löytyy kuitenkin lähes jokaisesta modernista autosta valmiina.

Ikkunoita ei saa muuttaa siten, että niistä voi aiheutua haitallisia heijastuksia. Ikkunoihin asennettavat peilaavat kalvot ovat siis Suomessa kokonaan kiellettyjä.

 

Rangaistus lainvastaisista tummennuskalvoista

 

Poliisin huomatessa tummennuskalvot etuikkunoissa, tai muuten lainvastaiset tummennuskalvot, on rangaistuksena yleensä kirjallinen rekisteriotteeseen merkittävä huomautus ja/tai 70 euron rikesakko. Rikesakon määrä oli ennen 35 euroa, mutta 1.9.2015 voimaan astuneen muutoksen myötä moottoriajoneuvon rakennetta, varusteita tai kuntoa koskevasta rikkomuksesta saa 70 euron rikesakon.

Katsastuksessa huomataan usein, mikäli ajoneuvoon on asennettu etulasien tummennukset tai peilaavat autokalvot. Tällöin lainvastaiset tummennukset johtavat katsastuksen hylkäämiseen ja ne on irrotettava, jotta auto saadaan läpi katsastuksesta.

Mikäli henkilö jää toistamiseen kiinni poliisille lainvastaisista tummennuskalvoista, joutuu hän todennäköisesti käymään katsastusasemalla näyttämässä, että kalvot on irrotettu. Täältä löydät ohjeet tummennuskalvojen poistamiseen.

 

Poikkeukset lakiin

 

Katsastajan käsikirjan kohdassa 9.0 Koeajo, 9.4 Tuulilasi, E4 kerrotaan seuraavaa:

 

ikkunoiden tummennus laki

 

Harva meistä kuitenkaan omistaa panssaroituja matkailuautoja, joten suurimmalle osalle kyseinen kohta ei ole kovinkaan oleellinen. Tekstissä ei myöskään mainita mitään etulasien tummennuksesta, joten niitäkään ei saa tämän erikoisajoneuvon kohdalla tummentaa. Tuulilasin tummennus kuitenkin onnistuu.

Diplomaatit ja ministeritason henkilöt voivat tummentaa myös etuikkunat. Tästä poikkeuksesta ei kuitenkaan ole normaalille kansalaiselle hyötyä.

 

Poikkeuslupa

 

Trafilta voi anoa poikkeuslupaa ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista. Tummennuskalvojen kohdalla riittäväksi syyksi poikkeusluvan hakemiseen voidaan (mahdollisesti) katsoa auringon aiheuttama sairaus tai haitta. Paha aurinkoihottuma, migreeni ja valoherkkyys ovat hyviä esimerkkejä. Tällöin asiasta on tietenkin oltava lääkärintodistus.

Poikkeuslupaa anoessa on aina maksettava Trafille 380 euroa (hinta 10.12.2015, määrä voi myöhemmin muuttua) huolimatta siitä, onko päätös myönteinen vai kielteinen. Trafin tavoitekäsittelyaika terveysperusteisille poikkeusluville on 30 päivää.

 

tummennuskalvot poikkeuslupa

Lähde Trafin sivuilla.

 

Yhteenveto

 

  • Takaikkunat saa tummentaa mieleisekseen vaikka maalaamalla, mutta ne eivät saa aiheuttaa haitallisia heijastuksia. Suomessa ikkunoiden tummennus lakipykälät siis kieltävät peilaavien tummennuskalvojen käytön kokonaan tieliikennekäytössä olevista ajoneuvoista.

 

  • Etulasien ja tuulilasin tummennus jälkikäteen on kiellettyä Suomen laissa. Voit kuitenkin vaihtaa lasit tummennettuihin laseihin, jotka on tyyppihyväksytty kyseiseen autoon. Silloinkin tuulilasin valonläpäisyn tulee olla vähintään 75% ja etulasien 70%.

 

  • Panssaroidun M1-luokan matkailuauton tuulilasin saa tummentaa ilman poikkeuslupaa. Tällöin tuulilasin valonläpäisyn tulee olla vähintään 60%.

 

  • Trafilta voi anoa poikkeuslupaa ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskeviin vaatimuksiin. Auringon aiheuttamat terveydelliset haitat voivat antaa Trafille syyn myöntää poikkeuslupa. Poikkeusluvan hakeminen maksaa kuitenkin aina 380 euroa riippumatta päätöksen tuloksesta.

 

  • Rangaistukseksi lainvastaisten tummennuskalvojen käyttämisestä tieliikenteessä on asetettu 70 euron rikesakko.